Objektif PSP MRSM Mukah

OBJEKTIF

Objektif Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

  • Menyediakan pelbagai kemudahan prasarana, perkhidmatan dan koleksi bahanbercetak dan elektronik.
  • Menjadi pusat pembangunan intelektual dan kecemerlangan serta melatih pengguna berkemahiran mendapatkan maklumat.
  • Menggalakan tabiat belajar dan membaca di kalangan pengguna

PSP MRSM Mukah, Sarawak

 

Lot 910, Blok 79, Mukah Land District, Jalan Service Centre, peti Surat 1296, 96400 Mukah, Sarawak.

 

+6084-874 207

 

admin@pspmrsmmukah.com