Visi & Misi PSP MRSM

VISI


Visi Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah :

“ Menjadi Pusat Sumber Pendidikan yang terbaik untuk menjana budaya ilmu dan pengetahuan bagi meralisasikan aspirasi MARA”

 

MISI

 

Misi Pusat Sumber Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA adalah:

  • Menyediakan koleksi bahan bercetak dan elektronik untuk pengguna
  • Menyediakan program kepustakawanan kepada pengguna.
  • Menggalakkan minat membaca dan mengakses maklumat
  • Menjadi pusat pembangunan dan pembinaan koleksi yang terbaik untuk memenuhi keperluan pengguna
  • Memberikan panduan dan khidmat nasihat kepada penguna dalam membimbing dan meningkatkan pengetahuan.

 

PSP MRSM Mukah, Sarawak

 

Lot 910, Blok 79, Mukah Land District, Jalan Service Centre, peti Surat 1296, 96400 Mukah, Sarawak.

 

+6084-874 207

 

admin@pspmrsmmukah.com